Les villes

les principales villes de la chine :

1 Hong Kong
2 Pékin ( Beijing )
3 Chongqing
4 Dalian
5 Guilin
6 Haikou
7 Hangzhou
8 Huangshan
9 Jiuzhaigou
10 Kaifeng

Designed by JB